Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domašov - Vojenský zajatecký tábor - Vietseifen 3 (Rudohoří)

15. 5. 2009

b) Vojenský zajatecký tábor v Domašově - Kriegsgefangenen/Arbeitskommando "Vietseifen" 3

Obrazek Obrazek

Obrazek

- V údolí potoka Vietseifen(Bystrého). V tomto táboře byli umístění ruští váleční zajatci.

Průměrně se v táboře nacházelo asi 100 zajatců. Nouzově pak asi 130. Na epidemii skvrnitého tyfu zemřelo v táboře 36 osob.

Před koncem války odešli tito váleční zajatci před blížící se frontou společným transportem dále do vnitrozemí. Jejich další osud není znám.

Mrtvoly ruských válečných zajatců, byly pohřben na hřbitově k tomu účelu zřízeném. Hřbitov se nachází v blízkosti tohoto tábora.

Zajatci byli zaměstnáni jako lesní dělníci u lesní správy v Domašově, která si je od něm. voj. velitelství vyžádala.

V archívu MO jsem k tomuto táboru našel dva seznamy. Jeden z roku 1946 a druhý z roku 1989. Už mezi těmito dvěmi je ve jménech, ale i datumech rozkol. Dále jsem při prohlížení zajatců nalezl jejich osobní karty, které spolu se zajatci putovaly do pobočných táborů. Vzhledem k nepřesnostem v ruských zprávách i na náhrobcích je toto hledání obtížné. U 24 jmen z 36 se mi již podařilo nalézt jejich osobní kartu a porovnat ji se seznamem. U zbylých jsem prozatím osobní kartu nenašel, proto nemůžu 100 % potvrdit, že se ve jménech či v datumech nevyskytla chyba. V jednom případě došlo k chybě, kdy se na náhrobcích objevilo jedno jméno 2x.
Potvrzených 24 zajatců, kteří zde zahynuli:

v závorce jsou chybně uváděné údaje v seznamech nebo náhrobcích

  Алексяин Василий, 2. 8. 1912 - 30. 12. 1941 = (Алексахин Василий, 21. 8. 1912 - 30. 12. 1941)
Obrazek Бобренков Емельян, 15. 7. 1914 - 25. 9. 1942 = (Бобренков Емилиян, 15. 3. 1914 - 25. 9. 1942)
  Бокарев Иван, 29. 1. 1906 - 26. 1. 1942 = (správně)
  Егшев Николай, 3. 10. 1906 - 30. 12. 1941 = (správně)
  Маслов Александр, 14. 5. 1905 - 19.1.1942 = (Маслов Александр, 14. 5. 1905 - 20. 1. 1942)
  Мусалевский Павел, 6. 1. 1906 - 5. 1. 1941 = (Мазалевский Павел, 6. 1. 1906 - 5. 1. 1942)
  Никулишин Петр, 25. 10. 1910 - 11. 11. 1941 = (Никулушов Петр, nar. není uv. - 11. 11. 1941)
  Петров Василий, 6. 4. 1904 - 10. 1. 1942 = (Петров Василий, 6. 4. 1904 - 20. 1. 1942)
  Репин Захар, 5. 10. 1914 - 6. 1. 1942 = (Репин Захар, 4. 4. 1914 - 6. 1. 1942)
  Середа Николай, 5. 5. 1896 - 3. 1. 1942 = (Середа Николай, 9. 8. 1896 - 5. 1. 1942)
  Сергеев Иван, 5. 1. 1911 - 29. 10. 1941 = (Сергеев Иван, nar. není uv. - 30. 10. 1941)
  Соловьев Сергей, 23. 10. 1901 - 25. 12. 1941 = (Соловьев Сергей, 23. 11. 1901 - 25. 12. 1941)
  Суралеев Михаил, 8. 9. 1905 - 11. 12. 1941 = (Суралеев Михаил, nar. není uv. - úmr. není uv.)
  Суворов Борис, 14. 5. 1919 - 22. 12. 1941 =  (správně)
  Таран Гаврил, 24. 9. 1905 - 30. 12. 1941 = (Таран Гаврилий, 20. 9. 1905 - 30. 12. 1941)
  Вязников Аркадий, 1. 1. 1919 - 12. 12. 1941 =  (správně)
  Зарецкий Андрей, 5. 1. 1901 - 2. 1. 1942 =  (správně)
Obrazek Молдыманов Мартулан, 1904 - 19. 2. 1944 = (Молдынамов 18.12.1904 - 19.2.1944)
Obrazek Орехов Василий, 5. 8. 1913 - 15. 10. 1942 = (Оршов Василий, nar. není uv. - 15. 10. 1942
Obrazek Суворов Александр, 3. 9. 1899 - 23. 10. 1942 = (Суморов Александр, nar. není uv. - úmrtí není uv.)
Obrazek Трунин Иван, 19. 12. 1919 - 22. 9. 1942 = (Трунин Иван, 19. 12. 1919 - 24. 9. 1942)
  Чукмаc(з)ов Александр,  15. 2. 1913 - 26. 8. 1942 = (Чукмазов Александр, 15. 2. 1913 - 26. 8. 1942)
Obrazek Фомичев Дмитрий, 20. 9. 1907 - 20. 9. 1942 = (Димитрий Фомич 15.8.1907 - 24.9.1942)
  Чалий Герасим, 19. 2. 1907 - 2. 1. 1942 = (Герасим Чалий 19.2.1903 - 2.1.1942)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalších 12 (Na 99% zahynuli všichni v tomto táboře, pouze jsem ještě nenašel jejich osobní karty pro potvrzení.): (na této položce se ještě pracuje)

-korsakov-konstantin-.jpg

Коршаков Константин, 2. 5. 1896 - 20. 4. 1942 = (správně)
 

antonenko-ivan.jpg

Антоненко Иван, 1908 - 5. 10. 1942 = (Иван Антонeнко 14.1.1908 - 28.11.1941)

 

calij-gerasim.jpg

 Чалий Герасим - 19.2.1907-2.1.1942
 

-zinkevic-michail-.jpg

Зинкевич Михаил, 25. 9. 1903 - 11. 10. 1942 = (Михаил Зинькевич 20.1.1903 - 11.10.1942)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Těchto 10 zajatců táborem prošlo:

Obrazek Дусмухамбетов Муфтудли
  Голубятников Василий
Obrazek Капилович Куприян
  Козяпин Степан
  Крючков Кузъма
Obrazek Рачков Павел
Obrazek Русанов Виктор
Obrazek Сигин Василий
  Соловьев Григорий
  Шенкеля Давид
  Шергунов Иван

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Osobní karty vždy obsahují jméno zajatce včetně rodiny, národnosti, povolání, adresy, otisku prstů a občas i fotografie.

 

 

 

 

Současný stav na hřbitově:

Борис Суворов 14.5.1919 Kecoбo 22.12.1941
Николай  Eкшов 3.10.1906 Cотмизино 30.12.1941
Гаврилий Таран 20.9.1905 Ниберча евская 30.12.1941
Александр Суморов
Неизвестный солдат 21.3.1943
Михаил Суралеев
Алексей Валко 30.10.1941
Сергей Соловьев 23.11.1901 Зикеева 25.12.1941
Петр Тимошин 3.6.1915 Сараево 12.12.1941
Петр Никулушов 11.11.1941
Василий Оршов 15.10.1942
Молдынамов 18.12.1904 Кириловка 19.2.1944
Иван Бокаров 29.1.1906 Красное 26.1.1942
Димитрий Фомич 15.8.1907 Насоново 24.9.1942
Александр Чукмазов 15.2.1913 Насонтров 26.8.1942
Александр Маслов 14.5.1905 Есентуки 20.1.1942
Николай Середа 9.8.1896 Лосковицы 5.1.1942
Василий Петров 6.4.1904 Матввевка  20.1.1942
Аркадий Вязников 1.1.1919 Чапиги 12.12.1941
Емилиян Бобренков 15.3.1914 Егоровка 25.9.1942
Павел Мазалевский 6.1.1906 Вьяевая 5.1.1942
Иван Трунин 19.12.1919 Кемерово 24.9.1942
Григорий Воробйев 5.3.1898 Семешкино 20.1.1942
Иван Антонeнко 14.1.1908 Скроква - Носовичи 28.11.1941
Иван Сергеев 30.10.1941
Герасим Чалий 19.2.1903 Гвоздиков 2.1.1942
Василий Алеkcaхин 21.8.1912 Ст. Параево 30.12.1941
Михаил Зинькевич 20.1.1903 Снадин 11.10.1942
Николай Романов  20.11.1901 Паднива 5.1.1942
Порфирий  Голованънко 22.11.1941
Иван Падeев  29.10.1941
Аркадий Виязников 14.5.1919 Чапиги 12.12.1941
Андрей Зарекий 5.1.1901 Корма  2.1.1942
Петр Боровов  11.11.1941
Захар Репин 4.4.1914 Рушкарная 6.1.1942
Константин Коршаков 2.5.1896 Семеново 20.4.1942

 

Obrazek

Obrazek

Současný stav hřbitova

Počítačová úprava mnou zjištěných nových údajů

Obrazek

Obrazek

Počítačová úprava mnou zjištěných nových údajů

Počítačová úprava mnou zjištěných nových údajů

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář